Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. Przemysław Oszukowski

Członkowie:

Prof. Grzegorz Bręborowicz
Prof. Krzysztof Cendrowski
Prof. Krzysztof Czajkowski
Prof. Mariusz Grzesiak
Prof. Hubert Huras
Dr Katarzyna Jobda
Prof. Jarosław Kalinka
Prof. Witold Kędzia
Prok. Ewa Kiec
Prof. Bożena Leszczyńska –Gorzelak
Dr Tomasz Maciejewski
Prof. Marek Nowak
Prof. Ewa Nowak – Markwitz
Prof. Iwona Maroszyńska
Mec. Agnieszka Nicia – Pelczarska
Prof. Andrzej Nowakowski
Sędzia Janusz Pelczarski
Dr Agnieszka Pięta- Dolińska
Prof. Lechosław Putowski
Prof. Stanisław Radowicki
Prof. Tomasz Rechberger
Prof. Maria Respondek – Liberska
Prof. Stefan Sajdak
Prof. Dariusz Samulak
Prof. Włodzimierz Sawicki
Prof. Piotr Sieroszewski
Prof. Rafał Stojko
Prof. Jacek Suzin
Dr  Łukasz Szeszko
Prof. Krzysztof Szyłło
Prof. Małgorzata Świątkowska – Freund
Prof. Marta Szymankiewicz – Bręborowicz
Prof. Justyna Teliga – Czajkowska
Prof. Waldemar Wierzba
Prof. Jacek Wilczyński
Prof. Hubert Wolski
Prof. Mariusz Zimmer
Dr Agnieszka Żalińska